Analizy: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wykorzystanie EKUZ w roku 2017

Zestawienie prezentujące wykorzystanie EKUZ w poszczególnych miesiącach w roku 2017 w podziale na stary i nowy formularz.
Miesiąc Nowy formularz Stary formularz
Styczeń 0 4006
Luty 332 4045
Marzec 5726 908
Kwiecień 5420 986
Maj 2508 533

Liczba wniosków o EKUZ w okresie 01.01-28.05.2017 – praca

Liczba wniosków o EKUZ w okresie 01.01-28.05.2017 – pobyt czasowy