Changelog

0.15

  • Unowocześnienie wyglądu stron serwisu w zakresie treści, nawigacji, czytelności i intuicyjności elementów strony
  • Dodanie sekcji RWeb (interfejs statystycznej analizy danych)
  • Dodanie sekcji Co nowego?, zawierającej listę zmian w kolejnych wydaniach
  • Dodanie analizy 300+