Aktualizacja danych usług w Widok

Udostępnianie danych e-usług

GET /performance_api/v1/data/(string: service)

Udostępnia portalowi widok.gov.pl poprzez API dane do wyliczania statystyk dla e-usługi. Każdy dzień to osobny element listy. Dane powinny zawierać aktualny dzień, dwa dni poprzedzające aktualny dzień oraz ewentualne wpisy korygujące wybrany dzień nie starsze niż 30 dni. Dane korygujące nadpiszą dane przechowywane w bazie Widok.

Przykładowe żądanie:

GET /performance_api/v1/data/punkty_karne

Przykładowa odpowiedź:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "data": [
    {
      "date": "2017-05-01",
      "user_satisfaction_rate": 99.12,
      "completion_rate": 95.13,
      "digital_takeup": 100.00,
      "number_of_transactions": 123546
    },
    {
      "date": "2017-05-02",
      "user_satisfaction_rate": 98.30,
      "completion_rate": 97.41,
      "digital_takeup": 90.00,
      "number_of_transactions": 23728
    },
    {
      "date": "2017-05-03",
      "user_satisfaction_rate": 98.89,
      "completion_rate": 97.71,
      "digital_takeup": 92.70,
      "number_of_transactions": 18728
    }
    ]
}
Request Headers:
 
Parameters:
 • service (string) – nazwa lub oznaczenie usługi
Response JSON Object:
 
 • data (array) –

  lista obiektów

  object
  • date (string) – data zbioru danych statystycznych
  • user_satisfaction_rate (float) – procentowy wskaźnik zadowolenia użytkownika z dokładnością dwóch miejsc po przecinku (np. 97.13) (niewymagane)
  • completion_rate (float) – procentowy stopień ukończenia z dokładnością dwóch miejsc po przecinku (niewymagane)
  • digital_takeup (float) – procentowy stopień przejęcia cyfrowego z dokładnością dwóch miejsc po przecinku (niewymagane)
  • number_of_transactions (int) – sumaryczna liczba transakcji elektronicznych i tradycyjnych
Response Headers:
 
Status Codes:

Udostępnianie informacji o kosztach e-usługi

GET /performance_api/v1/data/(string: service)/annual_costs/(integer: year)

Udostępnia portalowi widok.gov.pl poprzez API dane dotyczące rocznego kosztu wdrożenia i utrzymania usługi.

Przykładowe żądanie:

GET /performance_api/v1/data/punkty_karne/annual_costs/2017

Przykładowa odpowiedzi:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "year": 2017,
  "service_annual_cost": 12000000.00
}
Request Headers:
 
Parameters:
 • service (string) – nazwa lub oznaczenie usługi
 • year (string) – rok
Response JSON Object:
 
 • year (integer) – rok
 • service_annual_cost (float) – roczny koszt usługi
Response Headers:
 
Status Codes: