Statystyki usług

Nazwa usługi Transakcje
500+ 500+ 1121 1121 0 0
ePUAP - Odwołania i zażalenia ePUAP - Odwołania i zażalenia 18 18 0 0
SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych 18159 18159 0 0
SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze PESEL SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze PESEL 39329 39329 0 0
Punkty Karne Punkty Karne 283611 283611 0 0
Historia Pojazdu Historia Pojazdu 4131258 4131258 0 0
ePUAP - Zbiórka publiczna ePUAP - Zbiórka publiczna 2871 2871 0 0
ePUAP - Zbieg egzekucji ePUAP - Zbieg egzekucji 20461 20461 0 0
ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 850 850 0 0
ePUAP - Dopisanie do spisu wyborców ePUAP - Dopisanie do spisu wyborców 137 137 0 0
ePUAP - Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków ePUAP - Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków 8679 8679 0 0
ePUAP - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego ePUAP - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 1964 1964 0 0
ePUAP - Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych ePUAP - Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych 4056 4056 0 0
ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców 781 781 0 0
ePUAP - Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia ePUAP - Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia 1946 1946 0 0
ePUAP - Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ePUAP - Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1140 1140 0 0
ePUAP - Skargi, wnioski, zapytania do urzędu ePUAP - Skargi, wnioski, zapytania do urzędu 64886 64886 0 0
ePUAP - Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty ePUAP - Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty 2030 2030 0 0
ePUAP - Wyciąg z operatu szacunkowego ePUAP - Wyciąg z operatu szacunkowego 3485 3485 0 0
ePUAP - Deklaracja na podatek od nieruchomości ePUAP - Deklaracja na podatek od nieruchomości 150 150 0 0
ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców 490 490 0 0
ePUAP - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek ePUAP - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 798 798 0 0
ePUAP - DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych ePUAP - DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych 67 67 0 0
ePUAP - Pismo ogólne do urzędu ePUAP - Pismo ogólne do urzędu 25249 25249 0 0
ePUAP - Dostęp do systemu teleinformatycznego ePUAP - Dostęp do systemu teleinformatycznego 309 309 0 0
ePUAP - Opublikowanie wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP - Opublikowanie wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych 493 493 0 0
ePUAP - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) ePUAP - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) 149 149 0 0
ePUAP - Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego ePUAP - Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego 1543 1543 0 0
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 38072 38072 0 0
Dowód Osobisty Dowód Osobisty 313003 313003 0 0
Bezpieczny Autobus Bezpieczny Autobus 154948 154948 0 0
ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 57 57 0 0
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego ePUAP - Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 6447 6447 0 0
ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 1764 1764 0 0
ePUAP - Usługa CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji ePUAP - Usługa CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji 105 105 0 0
ePUAP - Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) ePUAP - Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) 692 692 0 0
ePUAP - Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych ePUAP - Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych 9345 9345 0 0
ePUAP - Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych ePUAP - Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych 1259 1259 0 0
ePUAP - Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych ePUAP - Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych 4329 4329 0 0
ePUAP - Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia ePUAP - Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia 115 115 0 0
ePUAP - Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego ePUAP - Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego 299 299 0 0
ePUAP - Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ePUAP - Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1715 1715 0 0
ePUAP - Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej ePUAP - Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej 250 250 0 0
ePUAP - Pismo ogólne do GIODO ePUAP - Pismo ogólne do GIODO 143 143 0 0
ePUAP - Udzielenie patentu na wynalazek ePUAP - Udzielenie patentu na wynalazek 343 343 0 0
ePUAP - Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim ePUAP - Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim 241 241 0 0
ePUAP - ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego ePUAP - ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego 488 488 0 0
ePUAP - Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej ePUAP - Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej 293 293 0 0
ePUAP - Nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych ePUAP - Nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych 162 162 0 0
ePUAP - Informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat ePUAP - Informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 497 497 0 0
ePUAP - Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych ePUAP - Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych 125 125 0 0
ePUAP - Karta Dużej Rodziny ePUAP - Karta Dużej Rodziny 59 59 0 0
ePUAP - Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego ePUAP - Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego 404 404 0 0
ePUAP - Udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych ePUAP - Udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych 517 517 0 0
ePUAP - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ePUAP - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 197 197 0 0
ePUAP - Udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ePUAP - Udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 130 130 0 0
ePUAP - Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ePUAP - Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 21 21 0 0
ePUAP - Wielkopolska Karta Rodziny ePUAP - Wielkopolska Karta Rodziny 18 18 0 0
ePUAP - Wniosek o udostępnienie spisu wyborców ePUAP - Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 14 14 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy ePUAP - Wydanie zaświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy 14 14 0 0
ePUAP - Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych ePUAP - Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 13 13 0 0
UFG - Sprawdź OC dla pojazdu UFG - Sprawdź OC dla pojazdu 3233062 3233062 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu ePUAP - Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu 58 58 0 0
ePUAP - Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 69 69 0 0
ePUAP - Uruchomienie usług systemu ASG-EUPOS ePUAP - Uruchomienie usług systemu ASG-EUPOS 51 51 0 0
ePUAP - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ePUAP - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 177 177 0 0
ePUAP - Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej ePUAP - Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 175 175 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego 306 306 0 0
ePUAP - Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości ePUAP - Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości 368 368 0 0
ePUAP - Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie ePUAP - Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie 441 441 0 0
ePUAP - Zajęcia Komornicze ePUAP - Zajęcia Komornicze 439 439 0 0
ePUAP - Wystąpienia i sprawozdania banków do NFOŚiGW ePUAP - Wystąpienia i sprawozdania banków do NFOŚiGW 191 191 0 0
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym ePUAP - Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 365 365 0 0
ePUAP - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie ePUAP - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 173 173 0 0
ePUAP - Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów ePUAP - Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów 178 178 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej POPC, Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" ePUAP - Dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej POPC, Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" 663 663 0 0
ePUAP - Pismo ogólne do podmiotu publicznego ePUAP - Pismo ogólne do podmiotu publicznego 897898 897898 0 0
ePUAP - Deklaracja DR-1 na podatek rolny ePUAP - Deklaracja DR-1 na podatek rolny 14 14 0 0
ePUAP - Oświadczenie POZ o przekazaniu środków ePUAP - Oświadczenie POZ o przekazaniu środków 65 65 0 0
ePUAP - Pismo ogólne do Rzecznika Praw Obywatelskich ePUAP - Pismo ogólne do Rzecznika Praw Obywatelskich 58 58 0 0
ePUAP - Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie ePUAP - Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie 75 75 0 0
ePUAP - Przesyłanie elektronicznych aktów normatywnych do RCL ePUAP - Przesyłanie elektronicznych aktów normatywnych do RCL 69 69 0 0
ePUAP - Utworzenie konta użytkownika aplikacji eKRUS ePUAP - Utworzenie konta użytkownika aplikacji eKRUS 150 150 0 0
ePUAP - Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym ePUAP - Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym 32 32 0 0
ePUAP - Zgłoszenie szkody w pojeździe ePUAP - Zgłoszenie szkody w pojeździe 28 28 0 0
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka 1819 1819 0 0
ePUAP - Nadanie statusu centrum integracji społecznej ePUAP - Nadanie statusu centrum integracji społecznej 75 75 0 0
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego z danymi do korekty ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego z danymi do korekty 331 331 0 0
ePUAP - TW-1 Przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych ePUAP - TW-1 Przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych 78 78 0 0
ePUAP - Informacje o zapasach obowiązkowych i handlowych lub produkcji ropy naftowej i paliw ePUAP - Informacje o zapasach obowiązkowych i handlowych lub produkcji ropy naftowej i paliw 59 59 0 0
ePUAP - Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych ePUAP - Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 51 51 0 0
ePUAP - Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ePUAP - Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 45 45 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska 46 46 0 0
ePUAP - Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ePUAP - Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 39 39 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 4046 4046 0 0
ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 80 80 0 0
ePUAP - Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego ePUAP - Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego 81 81 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ePUAP - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 102 102 0 0
ePUAP - Pismo wysyłane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), stanowiące odpowiedź lub zapytanie. ePUAP - Pismo wysyłane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), stanowiące odpowiedź lub zapytanie. 1 1 0 0
SRP - Sprawdź czy twój dowód osobisty jest gotowy SRP - Sprawdź czy twój dowód osobisty jest gotowy 2180199 2180199 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych 45 45 0 0
ePUAP - Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy ePUAP - Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy 138 138 0 0
ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy 117 117 0 0
ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 63 63 0 0
ePUAP - Przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego ePUAP - Przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 30 30 0 0
ePUAP - Udzielenie pomocy społecznej ePUAP - Udzielenie pomocy społecznej 35 35 0 0
ePUAP - Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ePUAP - Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 35 35 0 0
ePUAP - Poznańska Karta Rodziny Dużej ePUAP - Poznańska Karta Rodziny Dużej 26 26 0 0
ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 26 26 0 0
ePUAP - Udostępnienie dokumentacji medycznej ePUAP - Udostępnienie dokumentacji medycznej 26 26 0 0
ePUAP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ePUAP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 28 28 0 0
UFG - historia ubezpieczenia UFG - historia ubezpieczenia 25520 25520 0 0
UFG - historia szkodowości UFG - historia szkodowości 11180 11180 0 0
ePUAP - Przekazanie informacji z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) do organów podatkowych ePUAP - Przekazanie informacji z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) do organów podatkowych 48 48 0 0
ePUAP - Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości ePUAP - Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości 22 22 0 0
ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia lub innej pracy ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia lub innej pracy 27 27 0 0
ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych 26 26 0 0
ePUAP - Wydanie wtórnika prawa jazdy ePUAP - Wydanie wtórnika prawa jazdy 19 19 0 0
ePUAP - Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych ePUAP - Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 16 16 0 0
ePUAP - Wyrejestrowanie pojazdu ePUAP - Wyrejestrowanie pojazdu 17 17 0 0
ePUAP - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów ePUAP - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 17 17 0 0
ePUAP - Przyjmowanie danych dotyczących infrastruktury technicznej, kanałów technologicznych, robót budowlanych oraz danych o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ePUAP - Przyjmowanie danych dotyczących infrastruktury technicznej, kanałów technologicznych, robót budowlanych oraz danych o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 36 36 0 0
ePUAP - Wszczęcie na wniosek konsumenta procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą ePUAP - Wszczęcie na wniosek konsumenta procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą 37 37 0 0
ePUAP - Dotacje na zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego ePUAP - Dotacje na zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego 38 38 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ePUAP - Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 29 29 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1) ePUAP - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1) 27 27 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o dochodach ePUAP - Zaświadczenie o dochodach 26 26 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną lub zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków lub innych zdarzeniach, o których informacje odnotowuje się w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych ePUAP - Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną lub zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków lub innych zdarzeniach, o których informacje odnotowuje się w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych 38 38 0 0
ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy 1803 1803 0 0
ePUAP - Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej ePUAP - Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej 4072 4072 0 0
ePUAP - Usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji. ePUAP - Usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji. 3179 3179 0 0
ePUAP - Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji ePUAP - Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji 11800 11800 0 0
ePUAP - Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne ePUAP - Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 18 18 0 0
ePUAP - Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe ePUAP - Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe 6 6 0 0
ePUAP - Udostępnienie informacji z Katastru wodnego ePUAP - Udostępnienie informacji z Katastru wodnego 6 6 0 0
ePUAP - Rejestracja pojazdów kolejowych ePUAP - Rejestracja pojazdów kolejowych 8 8 0 0
ePUAP - Indeks wykonywanych zabiegów medycznych ePUAP - Indeks wykonywanych zabiegów medycznych 7 7 0 0
ePUAP - Przyjmowanie wniosków do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ePUAP - Przyjmowanie wniosków do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 8 8 0 0
ePUAP - Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy ePUAP - Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy 7 7 0 0
ePUAP - Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym ePUAP - Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym 9 9 0 0
ePUAP - Wymiana prawa jazdy ePUAP - Wymiana prawa jazdy 7 7 0 0
ePUAP - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ePUAP - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 6 6 0 0
ePUAP - Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych ePUAP - Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych 8 8 0 0
ePUAP - Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ePUAP - Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 6 6 0 0
ePUAP - Zryczałtowany dodatek energetyczny ePUAP - Zryczałtowany dodatek energetyczny 5 5 0 0
ePUAP - Zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg ePUAP - Zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg 5 5 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych ePUAP - Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych 5 5 0 0
ePUAP - Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ePUAP - Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 8 8 0 0
ePUAP - Deklaracja na podatek leśny ePUAP - Deklaracja na podatek leśny 7 7 0 0
ePUAP - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ePUAP - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 6 6 0 0
ePUAP - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (nie dotyczy wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego) ePUAP - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (nie dotyczy wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego) 7 7 0 0
ePUAP - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb ePUAP - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 7 7 0 0
ePUAP - Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego i ratownika medycznego ePUAP - Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego i ratownika medycznego 7 7 0 0
ePUAP - Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym ePUAP - Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym 6 6 0 0
ePUAP - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym ePUAP - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 6 6 0 0
ePUAP - Uzgadnianie planów ograniczeń dostaw ciepła ePUAP - Uzgadnianie planów ograniczeń dostaw ciepła 5 5 0 0
ePUAP - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi ePUAP - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi 5 5 0 0
ePUAP - Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób rozpoczynających praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii ePUAP - Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób rozpoczynających praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii 8 8 0 0
ePUAP - Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego ePUAP - Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego 8 8 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu ePUAP - Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu 5 5 0 0
ePUAP - Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego ePUAP - Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego 6 6 0 0
ePUAP - Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/ flagi Województwa Małopolskiego ePUAP - Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/ flagi Województwa Małopolskiego 5 5 0 0
ePUAP - Zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ePUAP - Zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 5 0 0
ePUAP - Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ePUAP - Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet 5 5 0 0
ePUAP - Duplikaty i odpisy świadectw ePUAP - Duplikaty i odpisy świadectw 5 5 0 0
ePUAP - Pozwolenie na budowę ePUAP - Pozwolenie na budowę 3 3 0 0
ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 4 4 0 0
ePUAP - Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4 4 0 0
ePUAP - Sprawy dotyczące przebiegu studiów ePUAP - Sprawy dotyczące przebiegu studiów 4 4 0 0
ePUAP - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego ePUAP - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 4 4 0 0
ePUAP - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg ePUAP - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 4 4 0 0
ePUAP - Wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy ePUAP - Wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy 4 4 0 0
ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego 4 4 0 0
ePUAP - Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych ePUAP - Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 5 5 0 0
ePUAP - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego ePUAP - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 4 4 0 0
ePUAP - Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4 4 0 0
ePUAP - Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą ePUAP - Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą 3 3 0 0
ePUAP - Zwrot opłaty skarbowej ePUAP - Zwrot opłaty skarbowej 16 16 0 0
ePUAP - Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP ePUAP - Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP 12 12 0 0
ePUAP - Stypendium szkolne ePUAP - Stypendium szkolne 14 14 0 0
ePUAP - Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego ePUAP - Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego 15 15 0 0
ePUAP - Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych ePUAP - Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych 2 2 0 0
ePUAP - ORD-OG Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej na wniosek ePUAP - ORD-OG Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej na wniosek 2 2 0 0
ePUAP - Rejestracja urodzeń ePUAP - Rejestracja urodzeń 2 2 0 0
ePUAP - Oświadczenie zainteresowanego w sprawie ustalenia prawa lub wysokości z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU - 13/2011 ePUAP - Oświadczenie zainteresowanego w sprawie ustalenia prawa lub wysokości z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU - 13/2011 2 2 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 4 4 0 0
ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia działalności gospodarczej ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia działalności gospodarczej 5 5 0 0
ePUAP - Zmiana imion i nazwisk ePUAP - Zmiana imion i nazwisk 4 4 0 0
ePUAP - Zwrot nienależnej opłaty paszportowej ePUAP - Zwrot nienależnej opłaty paszportowej 3 3 0 0
ePUAP - Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania ePUAP - Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania 3 3 0 0
ePUAP - Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych ePUAP - Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 3 3 0 0
ePUAP - Opłata produktowa dotycząca opakowań i produktów ePUAP - Opłata produktowa dotycząca opakowań i produktów 23 23 0 0
ePUAP - Nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) ePUAP - Nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) 16 16 0 0
ePUAP - Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej ePUAP - Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej 15 15 0 0
ePUAP - Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji ePUAP - Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji 22 22 0 0
ePUAP - Potwierdzenie przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana ePUAP - Potwierdzenie przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana 11 11 0 0
ePUAP - Powołanie do służby przygotowawczej ePUAP - Powołanie do służby przygotowawczej 13 13 0 0
ePUAP - Przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ePUAP - Przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 13 13 0 0
ePUAP - Nadanie numeru porządkowego budynku ePUAP - Nadanie numeru porządkowego budynku 13 13 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC: Działanie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC: Działanie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 15 15 0 0
ePUAP - Rozpatrzenie interwencji w zakresie ochrony środowiska ePUAP - Rozpatrzenie interwencji w zakresie ochrony środowiska 13 13 0 0
ePUAP - Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ePUAP - Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 13 13 0 0
ePUAP - Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ePUAP - Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 3 3 0 0
ePUAP - Udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ePUAP - Udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2 2 0 0
ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego 2 2 0 0
ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych 12 12 0 0
ePUAP - Udostępnienie rejestru wyborców ePUAP - Udostępnienie rejestru wyborców 12 12 0 0
ePUAP - Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców ePUAP - Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców 13 13 0 0
ePUAP - Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego ePUAP - Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego 10 10 0 0
ePUAP - Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej ePUAP - Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 11 11 0 0
ePUAP - Wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym ePUAP - Wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 16 16 0 0
ePUAP - Wyjaśnienie do GIODO w prowadzonej przez niego sprawie ePUAP - Wyjaśnienie do GIODO w prowadzonej przez niego sprawie 14 14 0 0
ePUAP - Wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych ePUAP - Wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych 13 13 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku ePUAP - Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku 10 10 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy ePUAP - Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy 10 10 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ePUAP - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 10 10 0 0
ePUAP - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ePUAP - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 11 11 0 0
ePUAP - Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego ePUAP - Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego 13 13 0 0
ePUAP - Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ePUAP - Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 10 10 0 0
ePUAP - Zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ePUAP - Zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 9 9 0 0
ePUAP - Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska ePUAP - Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska 3 3 0 0
ePUAP - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ePUAP - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 4 4 0 0
ePUAP - Świadectwo jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego ePUAP - Świadectwo jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego 4 4 0 0
ePUAP - Wydanie wiążącej informacji akcyzowej ePUAP - Wydanie wiążącej informacji akcyzowej 2 2 0 0
ePUAP - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy ePUAP - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 2 2 0 0
ePUAP - Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy ePUAP - Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy 2 2 0 0
ePUAP - Zawiadomienie emeryta-rencisty, osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym przychodzie ZER WU - 10b/2009 ePUAP - Zawiadomienie emeryta-rencisty, osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym przychodzie ZER WU - 10b/2009 9 9 0 0
ePUAP - Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych ePUAP - Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych 8 8 0 0
ePUAP - Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie ePUAP - Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie 8 8 0 0
ePUAP - Aktualizacja adresu email w Systemie Powiadamiania ePUAP - Aktualizacja adresu email w Systemie Powiadamiania 3 3 0 0
ePUAP - Informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska ePUAP - Informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 3 3 0 0
ePUAP - Informacja o gruntach ePUAP - Informacja o gruntach 3 3 0 0
ePUAP - Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ePUAP - Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 3 3 0 0
ePUAP - Wydanie identyfikatora przewodnika turystycznego górskiego ePUAP - Wydanie identyfikatora przewodnika turystycznego górskiego 3 3 0 0
ePUAP - Anulowanie ustalonego terminu egzaminu na prawo jazdy ePUAP - Anulowanie ustalonego terminu egzaminu na prawo jazdy 3 3 0 0
ePUAP - Wydanie dziennika budowy/rozbiórki ePUAP - Wydanie dziennika budowy/rozbiórki 3 3 0 0
ePUAP - Czasowa rejestracja pojazdu ePUAP - Czasowa rejestracja pojazdu 3 3 0 0
ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji 3 3 0 0
ePUAP - Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania ePUAP - Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania 3 3 0 0
ePUAP - Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy ePUAP - Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 3 3 0 0
ePUAP - Wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej w zakresie istnienia przesłanek do odmowy wydania paszportu ePUAP - Wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej w zakresie istnienia przesłanek do odmowy wydania paszportu 3 3 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM) ePUAP - Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM) 3 3 0 0
ePUAP - Weryfikacja prawa jazdy (dokumentowa) ePUAP - Weryfikacja prawa jazdy (dokumentowa) 3 3 0 0
ePUAP - Ustalenie warunków zabudowy ePUAP - Ustalenie warunków zabudowy 3 3 0 0
ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3 3 0 0
ePUAP - Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ePUAP - Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3 3 0 0
ePUAP - Wydanie gadżetów promocyjnych ePUAP - Wydanie gadżetów promocyjnych 2 2 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania II.1 PO RPW ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania II.1 PO RPW 2 2 0 0
ePUAP - Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii ePUAP - Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii 3 3 0 0
ePUAP - Nabór pracownika ePUAP - Nabór pracownika 3 3 0 0
ePUAP - Ustalenie numeru porządkowego budynku ePUAP - Ustalenie numeru porządkowego budynku 2 2 0 0
ePUAP - Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji ePUAP - Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji 2 2 0 0
ePUAP - Przelew świadczenia na konto bezrobotnego ePUAP - Przelew świadczenia na konto bezrobotnego 3 3 0 0
ePUAP - Zgłoszenie podmiotu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ePUAP - Zgłoszenie podmiotu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 3 0 0
ePUAP - Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze ePUAP - Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze 3 3 0 0
ePUAP - Anulowanie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) ePUAP - Anulowanie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) 2 2 0 0
ePUAP - Deklaracja na podatek od środków transportowych ePUAP - Deklaracja na podatek od środków transportowych 2 2 0 0
ePUAP - Aktualizacja wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych ePUAP - Aktualizacja wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych 2 2 0 0
ePUAP - Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów niezgodnych z TSI ePUAP - Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów niezgodnych z TSI 2 2 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji" ePUAP - Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji" 2 2 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2 2 0 0
ePUAP - Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI ePUAP - Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI 2 2 0 0
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 2 2 0 0
ePUAP - Zgłoszenie się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej ePUAP - Zgłoszenie się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej 2 2 0 0
ePUAP - Zapytanie w sprawach oświaty ePUAP - Zapytanie w sprawach oświaty 2 2 0 0
ePUAP - Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników ePUAP - Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników 2 2 0 0
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie rodzeństwa oraz zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie rodzeństwa oraz zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego 2 2 0 0
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym 2 2 0 0
ePUAP - Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa ePUAP - Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa 2 2 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę ePUAP - Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę 2 2 0 0
ePUAP - Zaświadczenia o stanie majątkowym ePUAP - Zaświadczenia o stanie majątkowym 2 2 0 0
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej ePUAP - Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 2 2 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych 2 2 0 0
ePUAP - Zasiłek szkolny ePUAP - Zasiłek szkolny 2 2 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 2 2 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego ePUAP - Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego 2 2 0 0
ePUAP - Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników ePUAP - Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników 2 2 0 0
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat ePUAP - Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat 2 2 0 0
ePUAP - Wydanie kopii dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego zatrzymanego przez organy kontroli ruchu ePUAP - Wydanie kopii dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego zatrzymanego przez organy kontroli ruchu 2 2 0 0
ePUAP - Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich ePUAP - Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich 2 2 0 0
ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego 3 3 0 0