Statystyki odwiedzin

Strona Instytucja Liczba odwiedzin (2017 r.)
obywatel.gov.pl obywatel.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 5783572 5783572
biznes.gov.pl biznes.gov.pl Ministerstwo Rozwoju 1929573 1929573
Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa 141931 141931
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 202361 202361
Prawo autorskie i medialne Prawo autorskie i medialne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20675 20675
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki 154917 154917
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 1642951 1642951
pokrzywdzeni.gov.pl pokrzywdzeni.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości 23934 23934
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 2742277 2742277
premier.gov.pl premier.gov.pl Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 499313 499313
nauka.gov.pl nauka.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 626135 626135
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1610851 1610851
Rodzina 500+ Rodzina 500+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 52876 52876
Leki 75+ Leki 75+ Ministerstwo Zdrowia 23295 23295
Nierówności w zdrowiu Nierówności w zdrowiu Ministerstwo Zdrowia 5475 5475
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej 832034 832034
Wojsko Polskie Wojsko Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej 169414 169414
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 58906 58906
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 516671 516671
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 754743 754743
kula.gov.pl kula.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15696 15696
EOG 2016 EOG 2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4099 4099
Digitalizacja Digitalizacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2971 2971
Bałtyk Bałtyk Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1187 1187
Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1029 1029
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów 2220171 2220171
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia 1248288 1248288
Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji 407402 407402
Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska 427481 427481
Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju 480068 480068
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ministerstwo Rozwoju 6001363 6001363
Dane Publiczne Dane Publiczne Ministerstwo Cyfryzacji 21559 21559
widok.gov.pl widok.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 7719 7719
Instytut Łączności Instytut Łączności Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 15757 15757
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1624245 1624245
trade.gov.pl trade.gov.pl Ministerstwo Rozwoju 590451 590451
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polski Fundusz Rozwoju 194112 194112
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Ministerstwo Cyfryzacji 248422 248422
Historia Pojazdu Historia Pojazdu Ministerstwo Cyfryzacji 1224276 1224276
Bezpieczny Autobus Bezpieczny Autobus Ministerstwo Cyfryzacji 26497 26497
bip.gov.pl bip.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 187123 187123
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości 3737 3737
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Policja 418016 418016
Geoportal Krajowy Geoportal Krajowy Główny Urząd Geodezji i Kartografii 247283 247283
geoportal.gov.pl geoportal.gov.pl Główny Urząd Geodezji i Kartografii 222388 222388
Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 17650 17650