Service dashboard: ePUAP - Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, podlegających kontroli międzynarodowego handlu tymi gatunkami

Summary of statistics

 • number of transactions 48

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 16

 • highest trend 100%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 4

A whole year

2017
 • number of transactions 14

 • highest trend 200%

 • most popular month September

 • the largest number of transactions per month 4

Annual chart

Monthly chart