Statystyki usług: ePUAP - Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna