Statystyki usług: ePUAP - Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna