Service dashboard: ePUAP - Informacja o wysokości środków (funduszu sołeckiego) przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy

Summary of statistics

 • number of transactions 36

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 14

 • highest trend no data

 • most popular month July

 • the largest number of transactions per month 14

A whole year

2017
 • number of transactions 13

 • highest trend no data

 • most popular month July

 • the largest number of transactions per month 13

Annual chart

Monthly chart