Statystyki usług: ePUAP - Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w poszczególnych gminach przekazywanej przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w roku poprzedzającym rok budżetowy

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna