Statystyki usług: ePUAP - Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna