Service dashboard: ePUAP - Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Summary of statistics

 • number of transactions 15

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 14

 • highest trend 450%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 11

A whole year

2017
 • number of transactions 0

 • highest trend no data

 • most popular month December

 • the largest number of transactions per month no data

Annual chart

Monthly chart