Service dashboard: ePUAP - Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Summary of statistics

 • number of transactions 13

 • current trend no data

 • last update 18.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 1

 • highest trend no data

 • most popular month May

 • the largest number of transactions per month 1

A whole year

2017
 • number of transactions 1

 • highest trend no data

 • most popular month November

 • the largest number of transactions per month 1

Annual chart

Monthly chart