Service dashboard: ePUAP - Usługa CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji.

Summary of statistics

 • number of transactions 1153

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 683

 • highest trend 160%

 • most popular month April

 • the largest number of transactions per month 221

A whole year

2017
 • number of transactions 255

 • highest trend 250%

 • most popular month September

 • the largest number of transactions per month 43

Annual chart

Monthly chart