Service dashboard: ePUAP - Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Summary of statistics

 • number of transactions 2

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 0

 • highest trend no data

 • most popular month December

 • the largest number of transactions per month no data

A whole year

2017
 • number of transactions 0

 • highest trend no data

 • most popular month December

 • the largest number of transactions per month no data

Annual chart

Monthly chart