Service dashboard: ePUAP - Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Summary of statistics

 • number of transactions 6

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 3

 • highest trend no data

 • most popular month July

 • the largest number of transactions per month 1

A whole year

2017
 • number of transactions 0

 • highest trend no data

 • most popular month December

 • the largest number of transactions per month no data

Annual chart

Monthly chart