Statystyki usług: ePUAP - Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna