Service dashboard: ePUAP - Wydawanie wykazów godzin ze szkoły medycznej, zaświadczeń z okresu nauki oraz kserokopii arkusza ocen

Summary of statistics

 • number of transactions 3

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 0

 • highest trend no data

 • most popular month December

 • the largest number of transactions per month no data

A whole year

2017
 • number of transactions 1

 • highest trend no data

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 1

Annual chart

Monthly chart