Service dashboard: ePUAP - Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi

Summary of statistics

 • number of transactions 5

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 2

 • highest trend no data

 • most popular month May

 • the largest number of transactions per month 1

A whole year

2017
 • number of transactions 1

 • highest trend no data

 • most popular month December

 • the largest number of transactions per month 1

Annual chart

Monthly chart