Statystyki usług: ePUAP - Udzielanie zgody w zakresie zbywania oraz w zakresie udzielania bonifikat od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna