Statystyki usług: ePUAP - Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna