Service dashboard: ePUAP - Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Summary of statistics

 • number of transactions 150

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 70

 • highest trend 1500%

 • most popular month March

 • the largest number of transactions per month 23

A whole year

2017
 • number of transactions 79

 • highest trend 400%

 • most popular month May

 • the largest number of transactions per month 23

Annual chart

Monthly chart