Service dashboard: ePUAP - Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Summary of statistics

 • number of transactions 9619

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 3344

 • highest trend 80%

 • most popular month January

 • the largest number of transactions per month 458

A whole year

2017
 • number of transactions 2604

 • highest trend 43%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 345

Annual chart

Monthly chart