Service dashboard: ePUAP - Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Summary of statistics

 • number of transactions 243

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 70

 • highest trend 320%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 21

A whole year

2017
 • number of transactions 58

 • highest trend 129%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 16

Annual chart

Monthly chart