Service dashboard: ePUAP - Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Summary of statistics

 • number of transactions 53

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 3

 • highest trend no data

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 2

A whole year

2017
 • number of transactions 29

 • highest trend 533%

 • most popular month June

 • the largest number of transactions per month 19

Annual chart

Monthly chart