Service dashboard: ePUAP - Nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Summary of statistics

 • number of transactions 120

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 24

 • highest trend 300%

 • most popular month June

 • the largest number of transactions per month 4

A whole year

2017
 • number of transactions 38

 • highest trend 700%

 • most popular month July

 • the largest number of transactions per month 8

Annual chart

Monthly chart