Service dashboard: ePUAP - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Summary of statistics

 • number of transactions 6

 • current trend no data

 • last update 18.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 4

 • highest trend no data

 • most popular month March

 • the largest number of transactions per month 3

A whole year

2017
 • number of transactions 1

 • highest trend no data

 • most popular month April

 • the largest number of transactions per month 1

Annual chart

Monthly chart