Statystyki usług: ePUAP - Przyjmowanie danych dotyczących infrastruktury technicznej, kanałów technologicznych, robót budowlanych oraz danych o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna