Service dashboard: ePUAP - Przyjmowanie danych dotyczących infrastruktury technicznej, kanałów technologicznych, robót budowlanych oraz danych o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Summary of statistics

 • number of transactions 107

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 15

 • highest trend 400%

 • most popular month March

 • the largest number of transactions per month 5

A whole year

2017
 • number of transactions 50

 • highest trend 250%

 • most popular month March

 • the largest number of transactions per month 18

Annual chart

Monthly chart