Service dashboard: ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Summary of statistics

 • number of transactions 302

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 107

 • highest trend 450%

 • most popular month March

 • the largest number of transactions per month 33

A whole year

2017
 • number of transactions 98

 • highest trend 1000%

 • most popular month January

 • the largest number of transactions per month 33

Annual chart

Monthly chart