Statystyki usług: ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna