Statystyki usług: ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna