Service dashboard: ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Summary of statistics

 • number of transactions 63

 • current trend no data

 • last update 18.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 34

 • highest trend 400%

 • most popular month August

 • the largest number of transactions per month 11

A whole year

2017
 • number of transactions 26

 • highest trend 200%

 • most popular month September

 • the largest number of transactions per month 11

Annual chart

Monthly chart