Service dashboard: ePUAP - Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia

Summary of statistics

 • number of transactions 831

 • current trend no data

 • last update 18.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 389

 • highest trend 842%

 • most popular month September

 • the largest number of transactions per month 179

A whole year

2017
 • number of transactions 235

 • highest trend 150%

 • most popular month September

 • the largest number of transactions per month 45

Annual chart

Monthly chart