Service dashboard: ePUAP - Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Summary of statistics

 • number of transactions 376

 • current trend no data

 • last update 18.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 176

 • highest trend 1180%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 64

A whole year

2017
 • number of transactions 47

 • highest trend 1000%

 • most popular month August

 • the largest number of transactions per month 22

Annual chart

Monthly chart