Statystyki usług: ePUAP - Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna