Service dashboard: ePUAP - Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Summary of statistics

 • number of transactions 393

 • current trend no data

 • last update 17.09.2019

 • service started 17.08.2015

From January to September

2019
 • number of transactions 17

 • highest trend no data

 • most popular month January

 • the largest number of transactions per month 9

A whole year

2018
 • number of transactions 176

 • highest trend 1180%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 64

Annual chart

Monthly chart