Service dashboard: ePUAP - Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Summary of statistics

 • number of transactions 396

 • current trend no data

 • last update 02.08.2020

 • service started 17.08.2015

A whole year

2019
 • number of transactions 20

 • highest trend no data

 • most popular month January

 • the largest number of transactions per month 9

A whole year

2018
 • number of transactions 176

 • highest trend 1180%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 64

Annual chart

Monthly chart