Service dashboard: ePUAP - Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Summary of statistics

 • number of transactions 138

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 58

 • highest trend 300%

 • most popular month January

 • the largest number of transactions per month 16

A whole year

2017
 • number of transactions 56

 • highest trend 150%

 • most popular month November

 • the largest number of transactions per month 8

Annual chart

Monthly chart