Service dashboard: ePUAP - Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1)

Summary of statistics

 • number of transactions 8867

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 7291

 • highest trend 238%

 • most popular month February

 • the largest number of transactions per month 1234

A whole year

2017
 • number of transactions 1265

 • highest trend 300%

 • most popular month December

 • the largest number of transactions per month 157

Annual chart

Monthly chart