Service dashboard: ePUAP - Usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji.

Summary of statistics

 • number of transactions 171885

 • current trend no data

 • last update 27.05.2020

 • service started 17.08.2015

A whole year

2019
 • number of transactions 95307

 • highest trend 59%

 • most popular month May

 • the largest number of transactions per month 11427

A whole year

2018
 • number of transactions 66251

 • highest trend 152%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 15890

Annual chart

Monthly chart