Service dashboard: ePUAP - Usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji.

Summary of statistics

 • number of transactions 76578

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 66251

 • highest trend 152%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 15890

A whole year

2017
 • number of transactions 7466

 • highest trend 91%

 • most popular month September

 • the largest number of transactions per month 1068

Annual chart

Monthly chart