Statystyki usług: ePUAP - Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna