Service dashboard: ePUAP - Wszczęcie na wniosek konsumenta procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą

Summary of statistics

 • number of transactions 218

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 71

 • highest trend 300%

 • most popular month May

 • the largest number of transactions per month 15

A whole year

2017
 • number of transactions 86

 • highest trend 350%

 • most popular month July

 • the largest number of transactions per month 14

Annual chart

Monthly chart