Service dashboard: ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych

Summary of statistics

 • number of transactions 204

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 64

 • highest trend 700%

 • most popular month August

 • the largest number of transactions per month 8

A whole year

2017
 • number of transactions 55

 • highest trend 200%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 10

Annual chart

Monthly chart