Statystyki usług: ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna