Service dashboard: ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Summary of statistics

 • number of transactions 401

 • current trend no data

 • last update 18.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 166

 • highest trend 67%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 21

A whole year

2017
 • number of transactions 168

 • highest trend 100%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 21

Annual chart

Monthly chart