Service dashboard: ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Summary of statistics

 • number of transactions 381

 • current trend no data

 • last update 18.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 201

 • highest trend 86%

 • most popular month May

 • the largest number of transactions per month 26

A whole year

2017
 • number of transactions 92

 • highest trend 150%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 12

Annual chart

Monthly chart