Service dashboard: ePUAP - Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Summary of statistics

 • number of transactions 7

 • current trend no data

 • last update 18.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 4

 • highest trend no data

 • most popular month August

 • the largest number of transactions per month 2

A whole year

2017
 • number of transactions 1

 • highest trend no data

 • most popular month January

 • the largest number of transactions per month 1

Annual chart

Monthly chart