Statystyki usług: ePUAP - Wypożyczanie akt z archiwum zakładowego ze zbioru dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi byli wojewodowie

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna