Service dashboard: ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Summary of statistics

 • number of transactions 20

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 7

 • highest trend 200%

 • most popular month April

 • the largest number of transactions per month 3

A whole year

2017
 • number of transactions 6

 • highest trend 100%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 2

Annual chart

Monthly chart