Service dashboard: ePUAP - Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

Summary of statistics

 • number of transactions 2538

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 1159

 • highest trend 56%

 • most popular month August

 • the largest number of transactions per month 145

A whole year

2017
 • number of transactions 713

 • highest trend 35%

 • most popular month October

 • the largest number of transactions per month 72

Annual chart

Monthly chart