Service dashboard: ePUAP - Zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia nieruchomości / najmu nieruchomości lub lokalu / użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi / użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi

Summary of statistics

 • number of transactions 3

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 1

 • highest trend no data

 • most popular month May

 • the largest number of transactions per month 1

A whole year

2017
 • number of transactions 1

 • highest trend no data

 • most popular month June

 • the largest number of transactions per month 1

Annual chart

Monthly chart