Service dashboard: ePUAP - Zgłoszenie podmiotu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Summary of statistics

 • number of transactions 221

 • current trend no data

 • last update 21.04.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 168

 • highest trend 138%

 • most popular month January

 • the largest number of transactions per month 28

A whole year

2017
 • number of transactions 53

 • highest trend 1700%

 • most popular month December

 • the largest number of transactions per month 36

Annual chart

Monthly chart