Statystyki usług: ePUAP - Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna