Service dashboard: ePUAP - Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Summary of statistics

 • number of transactions 67

 • current trend no data

 • last update 19.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 27

 • highest trend 100%

 • most popular month August

 • the largest number of transactions per month 4

A whole year

2017
 • number of transactions 16

 • highest trend 100%

 • most popular month February

 • the largest number of transactions per month 4

Annual chart

Monthly chart