Statystyki usług: ePUAP - Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna