Service dashboard: ePUAP - Zwolnienie z zakazów dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe

Summary of statistics

 • number of transactions 6

 • current trend no data

 • last update 18.05.2019

 • service started 17.08.2015

A whole year

2018
 • number of transactions 1

 • highest trend no data

 • most popular month January

 • the largest number of transactions per month 1

A whole year

2017
 • number of transactions 3

 • highest trend no data

 • most popular month November

 • the largest number of transactions per month 1

Annual chart

Monthly chart