Statystyki usług: ePUAP - Zwolnienie z zakazów dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe

Wybierz rok:

Miesięczna

Dzienna