Statystyki odwiedzin

Zbiorcze zestawienie prezentujące liczbę odwiedzin na danych stronach jednostek administracji publicznej. Posortowane domyślnie według malejącej liczby odwiedzin w 2017 r.
Strona Instytucja Liczba odwiedzin (2017 r.)
obywatel.gov.pl obywatel.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 7035988 7035988
biznes.gov.pl biznes.gov.pl Ministerstwo Rozwoju 2412401 2412401
Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa 160211 160211
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 203287 203287
Prawo autorskie i medialne Prawo autorskie i medialne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25787 25787
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki 155024 155024
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 1919603 1919603
pokrzywdzeni.gov.pl pokrzywdzeni.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości 29170 29170
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 3441711 3441711
premier.gov.pl premier.gov.pl Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 604801 604801
nauka.gov.pl nauka.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 838995 838995
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1988758 1988758
Rodzina 500+ Rodzina 500+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 78002 78002
Leki 75+ Leki 75+ Ministerstwo Zdrowia 25580 25580
Nierówności w zdrowiu Nierówności w zdrowiu Ministerstwo Zdrowia 6614 6614
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej 925702 925702
Wojsko Polskie Wojsko Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej 216984 216984
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 70023 70023
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 649983 649983
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 900919 900919
kula.gov.pl kula.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17300 17300
EOG 2016 EOG 2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6205 6205
Digitalizacja Digitalizacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3541 3541
Bałtyk Bałtyk Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1337 1337
Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1305 1305
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów 2601496 2601496
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia 1583093 1583093
Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji 459522 459522
Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska 490069 490069
Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju 578651 578651
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ministerstwo Rozwoju 7610020 7610020
Dane Publiczne Dane Publiczne Ministerstwo Cyfryzacji 45153 45153
widok.gov.pl widok.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 9752 9752
Instytut Łączności Instytut Łączności Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 18694 18694
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1921062 1921062
trade.gov.pl trade.gov.pl Ministerstwo Rozwoju 663448 663448
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polski Fundusz Rozwoju 234455 234455
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Ministerstwo Cyfryzacji 313306 313306
Historia Pojazdu Historia Pojazdu Ministerstwo Cyfryzacji 1615740 1615740
Bezpieczny Autobus Bezpieczny Autobus Ministerstwo Cyfryzacji 31342 31342
bip.gov.pl bip.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 749934 749934
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości 4399 4399
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Policja 504062 504062
Geoportal Krajowy Geoportal Krajowy Główny Urząd Geodezji i Kartografii 901829 901829
geoportal.gov.pl geoportal.gov.pl Główny Urząd Geodezji i Kartografii 848576 848576
Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 20734 20734
Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości 1362 1362
Nasz Elementarz Nasz Elementarz Ministerstwo Edukacji Narodowej 454272 454272
Reforma Edukacji Reforma Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej 546596 546596
polona.pl polona.pl Biblioteka Narodowa 462899 462899
Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica Biblioteka Narodowa 25163 25163
Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej 274009 274009