Statystyki odwiedzin

Zbiorcze zestawienie prezentujące liczbę odwiedzin na danych stronach jednostek administracji publicznej. Posortowane domyślnie według malejącej liczby odwiedzin w 2017 r.
Strona Instytucja Liczba odwiedzin (2017 r.)
obywatel.gov.pl obywatel.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 8196297 8196297
biznes.gov.pl biznes.gov.pl Ministerstwo Rozwoju 2993698 2993698
Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa 179261 179261
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 204827 204827
Prawo autorskie i medialne Prawo autorskie i medialne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31467 31467
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki 155240 155240
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 2177309 2177309
pokrzywdzeni.gov.pl pokrzywdzeni.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości 35673 35673
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 4003903 4003903
premier.gov.pl premier.gov.pl Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 719343 719343
nauka.gov.pl nauka.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 996591 996591
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2296902 2296902
Rodzina 500+ Rodzina 500+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 91113 91113
Leki 75+ Leki 75+ Ministerstwo Zdrowia 28090 28090
Nierówności w zdrowiu Nierówności w zdrowiu Ministerstwo Zdrowia 6614 6614
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej 1037252 1037252
Wojsko Polskie Wojsko Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej 290739 290739
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 83257 83257
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 786496 786496
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1050420 1050420
kula.gov.pl kula.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20750 20750
EOG 2016 EOG 2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7378 7378
Digitalizacja Digitalizacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4149 4149
Bałtyk Bałtyk Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1521 1521
Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1579 1579
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów 3032847 3032847
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia 1893634 1893634
Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji 461127 461127
Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska 565801 565801
Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju 687423 687423
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ministerstwo Rozwoju 9269169 9269169
Dane Publiczne Dane Publiczne Ministerstwo Cyfryzacji 71380 71380
widok.gov.pl widok.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 11718 11718
Instytut Łączności Instytut Łączności Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 21735 21735
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2247602 2247602
trade.gov.pl trade.gov.pl Ministerstwo Rozwoju 874614 874614
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polski Fundusz Rozwoju 282168 282168
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Ministerstwo Cyfryzacji 439713 439713
Historia Pojazdu Historia Pojazdu Ministerstwo Cyfryzacji 1994857 1994857
Bezpieczny Autobus Bezpieczny Autobus Ministerstwo Cyfryzacji 37322 37322
bip.gov.pl bip.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 1285723 1285723
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości 5031 5031
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Policja 581357 581357
Geoportal Krajowy Geoportal Krajowy Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1471698 1471698
geoportal.gov.pl geoportal.gov.pl Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1394620 1394620
Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 24743 24743
Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości 1691 1691
Nasz Elementarz Nasz Elementarz Ministerstwo Edukacji Narodowej 528299 528299
Reforma Edukacji Reforma Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej 600977 600977
polona.pl polona.pl Biblioteka Narodowa 548936 548936
Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica Biblioteka Narodowa 36366 36366
Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej 320424 320424
Serwis Programu Inteligentny Rozwój Serwis Programu Inteligentny Rozwój Ministerstwo Rozwoju 96032 96032
Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Rozwoju 137359 137359
Serwis Programu Polska Wschodnia Serwis Programu Polska Wschodnia Ministerstwo Rozwoju 52308 52308
Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Rozwoju 139348 139348
Serwis Programu Pomoc Techniczna Serwis Programu Pomoc Techniczna Ministerstwo Rozwoju 17902 17902
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Ministerstwo Rozwoju 27145 27145
koduj.gov.pl koduj.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 6270 6270
Serwis Programu Polska Cyfrowa Serwis Programu Polska Cyfrowa Ministerstwo Rozwoju 29286 29286
Portal Funduszy Europejskich Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Rozwoju 1526552 1526552