Statystyki odwiedzin

Zbiorcze zestawienie prezentujące liczbę odwiedzin na danych stronach jednostek administracji publicznej. Posortowane domyślnie według malejącej liczby odwiedzin w 2017 r.
Strona Instytucja Liczba odwiedzin (2018 r.)
obywatel.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 6270349
Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa 81093
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 95638
Prawo autorskie i medialne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20624
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki 1227
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 1744853
pokrzywdzeni.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości 27955
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 2286522
premier.gov.pl Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 561618
nauka.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 655383
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2471730
Rodzina 500+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 53225
Leki 75+ Ministerstwo Zdrowia 12301
Nierówności w zdrowiu Ministerstwo Zdrowia 0
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej 424453
Wojsko Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej 225000
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 56213
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 350091
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 623150
kula.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8112
EOG 2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3262
Digitalizacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2339
Bałtyk Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 875
Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1132
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów 2350520
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia 579737
Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji 9595
Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska 474290
Dane Publiczne Ministerstwo Cyfryzacji 67
widok.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 6575
Instytut Łączności Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 10109
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych 943737
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polski Fundusz Rozwoju 215062
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Ministerstwo Cyfryzacji 387816
Historia Pojazdu Ministerstwo Cyfryzacji 1861080
Bezpieczny Autobus Ministerstwo Cyfryzacji 26214
bip.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 2111340
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości 2354
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Policja 337105
Geoportal Krajowy Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2618754
geoportal.gov.pl Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2510383
Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 18644
Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości 1371
biznes.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 3079803
Nasz Elementarz Ministerstwo Edukacji Narodowej 212509
Reforma Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej 219493
polona.pl Biblioteka Narodowa 351004
Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica Biblioteka Narodowa 43021
Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej 66756
koduj.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 16747
Porozumienie na rzecz Strategii 5G dla Polski Ministerstwo Cyfryzacji 198
lektury.gov.pl Koordynator Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 44253
Serwis Programu Inteligentny Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 65712
Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 77512
Serwis Programu Polska Wschodnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 31330
Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 95550
Serwis Programu Pomoc Techniczna Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 9701
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 15251
Serwis Programu Polska Cyfrowa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 18732
Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 1106659
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 8110456
trade.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 241142
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 231029
Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju 99397
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 279995