Statystyki odwiedzin

Zbiorcze zestawienie prezentujące liczbę odwiedzin na danych stronach jednostek administracji publicznej. Posortowane domyślnie według malejącej liczby odwiedzin w 2017 r.
Strona Instytucja Liczba odwiedzin (2018 r.)
obywatel.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 4424000
Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa 67331
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 34083
Prawo autorskie i medialne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15724
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki 1116
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 1468517
pokrzywdzeni.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości 22188
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 1770631
premier.gov.pl Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 452999
nauka.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 496101
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1039460
Rodzina 500+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 34475
Leki 75+ Ministerstwo Zdrowia 10093
Nierówności w zdrowiu Ministerstwo Zdrowia 0
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej 333845
Wojsko Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej 174647
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 47336
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 326846
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 490095
kula.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7683
EOG 2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2655
Digitalizacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1840
Bałtyk Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 623
Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 811
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów 1971427
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia 559018
Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji 7412
Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska 380024
Dane Publiczne Ministerstwo Cyfryzacji 58
widok.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 4946
Instytut Łączności Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 6974
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych 800559
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polski Fundusz Rozwoju 166029
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Ministerstwo Cyfryzacji 309831
Historia Pojazdu Ministerstwo Cyfryzacji 1461563
Bezpieczny Autobus Ministerstwo Cyfryzacji 20114
bip.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 1714642
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości 1709
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Policja 262151
Geoportal Krajowy Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2089240
geoportal.gov.pl Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1990037
Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 14830
Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości 1135
biznes.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2498265
Nasz Elementarz Ministerstwo Edukacji Narodowej 206060
Reforma Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej 173808
polona.pl Biblioteka Narodowa 263485
Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica Biblioteka Narodowa 36840
Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej 49932
koduj.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 14009
Porozumienie na rzecz Strategii 5G dla Polski Ministerstwo Cyfryzacji 110
lektury.gov.pl Koordynator Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 40525
Serwis Programu Inteligentny Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 50749
Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 63002
Serwis Programu Polska Wschodnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 25724
Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 75460
Serwis Programu Pomoc Techniczna Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 7721
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 12663
Serwis Programu Polska Cyfrowa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 14707
Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 913656
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 6470506
trade.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 193753
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 167266
Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju 99397
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 235133