Statystyki odwiedzin

Zbiorcze zestawienie prezentujące liczbę odwiedzin na danych stronach jednostek administracji publicznej. Posortowane domyślnie według malejącej liczby odwiedzin w 2017 r.
Strona Instytucja Liczba odwiedzin (2018 r.)
obywatel.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 7840672
Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa 94677
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 163900
Prawo autorskie i medialne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 27981
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki 1345
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 2015599
pokrzywdzeni.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości 33724
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 3235736
premier.gov.pl Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 670273
nauka.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 795997
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3087831
Rodzina 500+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 72115
Leki 75+ Ministerstwo Zdrowia 14368
Nierówności w zdrowiu Ministerstwo Zdrowia 0
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej 516871
Wojsko Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej 290780
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 63779
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 350188
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 643184
kula.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9066
EOG 2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3928
Digitalizacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2796
Bałtyk Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1007
Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1337
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów 2763306
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia 601311
Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji 11911
Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska 748637
Dane Publiczne Ministerstwo Cyfryzacji 76
widok.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 8025
Instytut Łączności Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 13939
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1073491
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polski Fundusz Rozwoju 270637
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Ministerstwo Cyfryzacji 511768
Historia Pojazdu Ministerstwo Cyfryzacji 2283066
Bezpieczny Autobus Ministerstwo Cyfryzacji 31960
bip.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 2594219
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości 2977
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Policja 412091
Geoportal Krajowy Główny Urząd Geodezji i Kartografii 3230031
Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 21750
Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości 1651
biznes.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 3823930
Nasz Elementarz Ministerstwo Edukacji Narodowej 212565
Reforma Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej 311603
polona.pl Biblioteka Narodowa 438085
Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica Biblioteka Narodowa 52041
Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej 83365
koduj.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 27071
Porozumienie na rzecz Strategii 5G dla Polski Ministerstwo Cyfryzacji 295
lektury.gov.pl Koordynator Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 53252
Serwis Programu Inteligentny Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 81692
Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 94057
Serwis Programu Polska Wschodnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 38697
Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 117905
Serwis Programu Pomoc Techniczna Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 11900
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 18292
Serwis Programu Polska Cyfrowa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 24104
Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 1332817
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 9819748
trade.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 289311
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 301154
Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju 99397
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 335433