Statystyki odwiedzin

Zbiorcze zestawienie prezentujące liczbę odwiedzin na danych stronach jednostek administracji publicznej. Posortowane domyślnie według malejącej liczby odwiedzin w 2017 r.
Strona Instytucja Liczba odwiedzin (2018 r.)
obywatel.gov.pl obywatel.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 1456937 1456937
Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa 21891 21891
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1032 1032
Prawo autorskie i medialne Prawo autorskie i medialne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5789 5789
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki 412 412
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 810015 810015
pokrzywdzeni.gov.pl pokrzywdzeni.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości 7437 7437
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 671412 671412
premier.gov.pl premier.gov.pl Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 169952 169952
nauka.gov.pl nauka.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 187312 187312
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 362016 362016
Rodzina 500+ Rodzina 500+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12980 12980
Leki 75+ Leki 75+ Ministerstwo Zdrowia 3455 3455
Nierówności w zdrowiu Nierówności w zdrowiu Ministerstwo Zdrowia 0 0
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej 139035 139035
Wojsko Polskie Wojsko Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej 60153 60153
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 25808 25808
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 145502 145502
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 185368 185368
kula.gov.pl kula.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2744 2744
EOG 2016 EOG 2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 995 995
Digitalizacja Digitalizacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 686 686
Bałtyk Bałtyk Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 175 175
Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 271 271
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów 756533 756533
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia 316138 316138
Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji 2600 2600
Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska 147074 147074
Dane Publiczne Dane Publiczne Ministerstwo Cyfryzacji 41 41
widok.gov.pl widok.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 2205 2205
Instytut Łączności Instytut Łączności Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 3471 3471
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych 303530 303530
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polski Fundusz Rozwoju 51985 51985
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Ministerstwo Cyfryzacji 96454 96454
Historia Pojazdu Historia Pojazdu Ministerstwo Cyfryzacji 556079 556079
Bezpieczny Autobus Bezpieczny Autobus Ministerstwo Cyfryzacji 7099 7099
bip.gov.pl bip.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 627322 627322
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości 684 684
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Policja 87516 87516
Geoportal Krajowy Geoportal Krajowy Główny Urząd Geodezji i Kartografii 732563 732563
geoportal.gov.pl geoportal.gov.pl Główny Urząd Geodezji i Kartografii 679731 679731
Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 5913 5913
Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości 519 519
biznes.gov.pl biznes.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 795236 795236
Nasz Elementarz Nasz Elementarz Ministerstwo Edukacji Narodowej 69910 69910
Reforma Edukacji Reforma Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej 54041 54041
polona.pl polona.pl Biblioteka Narodowa 88938 88938
Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica Biblioteka Narodowa 13546 13546
Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej 14875 14875
koduj.gov.pl koduj.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 3970 3970
Porozumienie na rzecz Strategii 5G dla Polski Porozumienie na rzecz Strategii 5G dla Polski Ministerstwo Cyfryzacji 45 45
lektury.gov.pl lektury.gov.pl Koordynator Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 19307 19307
Serwis Programu Inteligentny Rozwój Serwis Programu Inteligentny Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 18931 18931
Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 23441 23441
Serwis Programu Polska Wschodnia Serwis Programu Polska Wschodnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 8449 8449
Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 27048 27048
Serwis Programu Pomoc Techniczna Serwis Programu Pomoc Techniczna Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2688 2688
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 4201 4201
Serwis Programu Polska Cyfrowa Serwis Programu Polska Cyfrowa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 4748 4748
Portal Funduszy Europejskich Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 418534 418534
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2203280 2203280
trade.gov.pl trade.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 63586 63586
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 26975 26975
Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju 99397 99397
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 105594 105594