Statystyki odwiedzin

Zbiorcze zestawienie prezentujące liczbę odwiedzin na danych stronach jednostek administracji publicznej. Posortowane domyślnie według malejącej liczby odwiedzin w 2017 r.
Strona Instytucja Liczba odwiedzin (2018 r.)
obywatel.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 9027583
Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa 94677
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 272514
Prawo autorskie i medialne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 34647
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki 1452
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 2276047
pokrzywdzeni.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości 39097
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 3568965
premier.gov.pl Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 806262
nauka.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 804145
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3235763
Rodzina 500+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 89383
Leki 75+ Ministerstwo Zdrowia 16489
Nierówności w zdrowiu Ministerstwo Zdrowia 0
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej 606370
Wojsko Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej 359170
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 71543
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 350242
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 643351
kula.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 11572
EOG 2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4700
Digitalizacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3369
Bałtyk Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1273
Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1786
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów 3133860
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia 630303
Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji 15424
Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska 940148
widok.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 9511
Instytut Łączności Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 17005
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1272374
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polski Fundusz Rozwoju 334339
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Ministerstwo Cyfryzacji 617411
Historia Pojazdu Ministerstwo Cyfryzacji 2656330
Bezpieczny Autobus Ministerstwo Cyfryzacji 37123
bip.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 3167904
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości 3739
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Policja 472702
Geoportal Krajowy Główny Urząd Geodezji i Kartografii 3768734
Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 25344
Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości 1983
biznes.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 4626191
Dane Publiczne Ministerstwo Cyfryzacji 12837
Nasz Elementarz Ministerstwo Edukacji Narodowej 212594
Reforma Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej 378541
polona.pl Biblioteka Narodowa 546606
Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica Biblioteka Narodowa 63417
Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej 97929
koduj.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 33516
Porozumienie na rzecz Strategii 5G dla Polski Ministerstwo Cyfryzacji 437
lektury.gov.pl Koordynator Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 59609
Serwis Programu Inteligentny Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 96314
Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 110986
Serwis Programu Polska Wschodnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 46538
Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 138989
Serwis Programu Pomoc Techniczna Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 13958
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 21198
Serwis Programu Polska Cyfrowa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 29057
Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 1562446
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 11290025
trade.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 340993
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 410755
Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju 99397
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 391686