Statystyki odwiedzin

Zbiorcze zestawienie prezentujące liczbę odwiedzin na danych stronach jednostek administracji publicznej. Posortowane domyślnie według malejącej liczby odwiedzin w 2017 r.
Strona Instytucja Liczba odwiedzin (2018 r.)
obywatel.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 2765953
Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa 46541
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1686
Prawo autorskie i medialne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9763
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki 807
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 1160437
pokrzywdzeni.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości 15018
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 1136155
premier.gov.pl Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 290371
nauka.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 327179
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 659118
Rodzina 500+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 24526
Leki 75+ Ministerstwo Zdrowia 5476
Nierówności w zdrowiu Ministerstwo Zdrowia 0
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej 228747
Wojsko Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej 113435
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 36846
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 250102
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 324116
kula.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5033
EOG 2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1810
Digitalizacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1229
Bałtyk Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 336
Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 500
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów 1412741
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia 540755
Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji 4577
Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska 264248
Dane Publiczne Ministerstwo Cyfryzacji 52
widok.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 3413
Instytut Łączności Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 4391
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych 555206
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polski Fundusz Rozwoju 100334
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Ministerstwo Cyfryzacji 179674
Historia Pojazdu Ministerstwo Cyfryzacji 974554
Bezpieczny Autobus Ministerstwo Cyfryzacji 11832
bip.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 1168780
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości 1142
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Policja 167105
Geoportal Krajowy Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1390839
geoportal.gov.pl Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1298287
Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości 10465
Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości 840
biznes.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 1515079
Nasz Elementarz Ministerstwo Edukacji Narodowej 141200
Reforma Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej 104355
polona.pl Biblioteka Narodowa 173827
Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica Biblioteka Narodowa 24799
Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej 31770
koduj.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji 8340
Porozumienie na rzecz Strategii 5G dla Polski Ministerstwo Cyfryzacji 70
lektury.gov.pl Koordynator Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 31519
Serwis Programu Inteligentny Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 33621
Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 42209
Serwis Programu Polska Wschodnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 16880
Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 48615
Serwis Programu Pomoc Techniczna Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 5160
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 8012
Serwis Programu Polska Cyfrowa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 9427
Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 661817
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 3919331
trade.gov.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 123063
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 84561
Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju 99397
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 148096